Imprint

Publisher & Data Protection Officer Online

Tradition Julen Zermatt AG

Riedstrasse 2, CH-3920 Zermatt
Phone: +41 27 966 76 00
Fax: +41 27 966 76 76
E-Mail: tradition@julen.ch
Website: www.julen.ch
Company No.: CH-600.3.016.222-1
VAT-No.: CHE-361.88.411
Data protection officer:
Paul-Marc Julen, pm@julen.ch, +41 79 220 79 14

Contractor & data controller for offline data processing

Hotel Daniela

Hotel Daniela Zermatt AG, Steinmattstrasse 39, CH-3920 Zermatt
Phone: +41 27 966 77 00
Fax: +41 27 966 77 77
E-Mail: daniela@julen.ch
Website: www.julen.ch
Company No.: CH-6001.3.014.982.5
VAT-No.: CHE-218.170.275
Data protection officer:
Rebecca Julen, rebecca@julen.ch, +41 79 544 60 39