Imprint

Publisher & Data Protection Officer Online

Tradition Julen Zermatt AG

Riedstrasse 2, CH-3920 Zermatt
Phone: +41 27 966 76 00
Fax: +41 27 966 76 76
E-Mail: tradition@julen.ch
Website: www.julen.ch
Company No.: CH-600.3.016.222-1
VAT-No.: CHE-361.88.411
Data protection officer:
Paul-Marc Julen, pm@julen.ch, +41 79 220 79 14

Contractor & data controller for offline data processing

Hotel Alpenhof

Hotel Alpenhof Zermatt AG, Matterstrasse 43, CH-3920 Zermatt
Phone: +41 27 966 55 55
Fax: +41 27 966 55 56
E-Mail: alpenhof@julen.ch
Website: www.julen.ch
Company No.: CH-600.3.010.939-4
VAT-No.: CHE-103.243.249
Data Protection Officer:
Paul-Marc Julen, pm@julen.ch, +41 79 220 79 14